Genom  sin långa erfarenhet som kropps- och samtalsterapeut har Daniella under sina 35 verksamhetsår utvecklat en unik förmåga att tolka de dramer och inre konflikter som människor bär på. Hennes  starka intuition och kraftfulla energi, i kombination med en handlingsinriktad strategi för ett ökat välbefinnande, kan på ett konstruktivt sätt skapa snabba och positiva förändringar.


Workshops


Upptäck skuggan och frigör kroppens dolda resurser

 
 

Varför fungerar inte gruppen?
Varför blir vi så upprörda över en medarbetares självupptagenhet, en chefs arrogans eller en kunds fräckhet?

Svaret finns i det vi förtränger, som individer och kollektiv.

Det förträngda skapar konflikter både inom och mellan gruppen och omvärlden. Skuggan brukar det kallas. I skuggan finns våra mörka sidor - de känslor vi förnekar hos oss själva.

När vi erövrar skuggan blir vi hela och all den kraft som går åt att förtränga blir fri. Konflikterna löses upp och gruppen kan börja fungera till fullo. Genom en serie övningar förklarar Daniella vad skuggan är och tar med gruppen på en upptäcksresa till det dolda -både det individuella och kollektiva.

Målet är att:

  • lösa upp konflikter inom gruppen
  • stärka gemenskapen
  • lära känna sig själv och andra
  • kommunicera bättre med omvärlden
  • öka lusten och stärka självkänslan
  • frigöra dolda resurser och kreativitet
  • förbättra gruppens resultat

Workshopen riktar sig framförallt till grupper inom företag och organisationer. En oförglömlig workshop för både individen och gruppen! 

 

DEN KRAFTFULLA KVINNAN

 

Vad söker du?
Vad vill du förändra?
Vad vill du manifestera?
Vad ger dig kraft och vad får dig att förlora den?

Du kommer att göra en resa där vi undersöker och integrerar 7 olika aspekter av din kvinnlighet.

Vi kommer att arbeta ned självbilden, kreativiteten, skuggan, omvärldens syn på varje aspekt, förhållandet mellan lust och plikt, hur du tar plats/sätter gränser, kroppsuppfattning, dina personliga blockering m.m

Syftet med workshopen är att lära känna och framhäva nya sidor hos dig själv, så att du kan stå i din fulla kraft, stå upp för din känslighet och samtidigt manifestera din fulla potential.

Kursen "Den kraftfulla kvinnan" är utarbetad tillsammans med Carina Dangoor.