Våga vara autentisk och sårbar på arbetsplatsen

Foto: Lina Eidenberg Adamo 2017

Foto: Lina Eidenberg Adamo 2017

De dramer och inre konflikter som vi människor bär på påverkar vår situation och prestation även på arbetsplatsen. Där agerar vi ofta omedvetet utifrån vår sårbarhet och rädsla men med helt andra förutsättningar för konflikthantering. Traditionella kommunikationsmodeller anpassade för företag utgår oftast från ett rationellt beteende hos individen.

I många företag säger man att man har högt i tak och uppmanar till kreativt tänkande och nya idéer. Men oftast är det ingen som kommer med något nytt. Amerikansk forskning visar att det största hindret för nytänkande och kreativitet är rädsla för att bli utskrattad och hånad.

Att vara ledare har väldigt lite med status och ställning att göra. Istället handlar det främst om att se möjligheter hos människor och i processer. Tyvärr genomsyras ofta företagskulturen av skuldbeläggande, skvaller, favoriseringar, skällsord och trakasserier. Detta gör att många stänger av, bidrar inte med något nytt och slutar att bry sig om. Öppenhet och sårbarhet är centrala komponenter när vi ger och tar emot kritik.

Interaktivt deltagande

Daniella överför på ett nytänkande och konstruktivt sätt sina erfarenheter från samtalsterapi till det moderna ledarskapet. Där får den enskilda individens utgångspunkter ett helt nytt utrymme. Hon tar med gruppen på en interaktiv resa där den får utforska intimitet, sårbarhet och sina skuggsidor för att få ett mer autentiskt, öppet och kreativt sätt att bemöta sina medarbetare på arbetsplatsen.

Föreläsningar och workshops

Denna interaktiva föreläsning (1 1/2 timme) passar för grupper på 25-100 deltagare. Kan även genomföras som workshops ( halvdag) för ledningsgrupper, för företagsledare och som inspirationsdagar.

Skicka din förfrågan här: