Helgworkshops för
par & singlar

Helgworkshops för Singlar

Omslag.jpg

Boken KÄRLEK PÅ ALLVAR utgör grunden när deltagarna genom övningar och terapeutiska samtal i grupp får ta del av av de verktyg som gör att det blir möjligt att manifestera en seriös kärleksrelation.

Vi undersöker bl.a.sann intimitet, hur våra negativa trosatser sabotera våra möjligheter att hitta kärleken, hur våra olika delpersonligheter påverkar vårt val av partner och hur vi omedvetet projicerar våra skuggsidor på andra.


Helgworkshops för PAR

Boken KÄRLEK PÅ ALLVAR utgör grunden när deltagarna genom övningar och terapeutiska samtal får ta del av de verktyg som får kärleksrelationen att blomma.

Vi undersöker bl.a. vad sant vi-skap innebär, hur våra barndomsmönster aktiveras i vår kärleksrelation, hur vi ska hantera  skam och sårbarhet och hur vi ska vårda kärleken i en familjesituation.

 

Skicka din förfrågan här: